April 7, 2020
ЗАЩО ВСЕ ПОВЕЧЕ КОМПАНИИ ТЪРСЯТ РЕШЕНИЕ НА СВОИТЕ СПОРОВЕ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ?

 

Съдебният процес е свързан със загубата на много време, нерви и финанси, а всички ръководители на компании са наясно, че това са изключително ценни фирмени ресурси, които не трябва да се изразходват нерационално. Нещо повече – съдебният процес е публичен, което означава, че неограничен кръг от трети лица могат да получат достъп до конфиденциална фирмена информация, в т.ч. търговска тайна, фирмено ноу-хау, както и всякакви други поверителни данни, които компаниите трябва да пазят стриктно, за да развиват успешно своя бизнес модел.

 

Все повече мениджъри, обаче, знаят, че техните казуси могат да се разрешат чрез медиация – независимо дали по случая се води вече дело или не. Медиацията има за цел да се стигне до споразумение между страните в извънсъдебна среда. Тази практика става все по-популярна у нас.

 

Търговската медиация най-пълно и адекватно може да задоволи конкретните нужди на спорещите страни в един търговски спор и постигнатото споразумение най-точно да задоволява техните интереси. Един съдебен процес допълнително може да натегне и без това сложните взаимоотношения. Чрез медиацията се изглаждат доста недоразумения, поради което влошаването на отношенията между съдружниците няма да повлияе на техния бизнес кардинално и/или двете страни ще излязат от тази ситуация с най-малко негативи.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ТЪРГОВСКАТА МЕДИАЦИЯ?

 

СТРОГА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, БЪРЗИНА, НИСКИ РАЗХОДИ, ГЪВКАВОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО.

 

– Едно от най-важните предимства е, че всичко, което се казва и споделя по време на и в процеса на търговската медиация, е строго конфиденциално. Така търговски тайни и други интереси на страните остават защитени;

 

– Страните могат да се договорят за креативни решения, които никога не биха постигнали в един съдебен процес и които са извън обхвата на решението на съдия или арбитър, чрез въвеждане на търговски и други специфични въпроси, които не са предмет на съществуващия спор. Страните сами определят интересите и приоритетите си;

 

– Търговската медиация е процес, който е ориентиран към бъдещето и чрез него могат да се запазят и съхранят бизнес отношенията между страните много по-ефективно от съдебните спорове и арбитража. Търговската медиация запазва и възстановява взаимоотношенията между страните;

 

– Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация /над 80 %/;

 

– Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

КОИ КОМПАНИИ ИЗПОЛЗВАТ ТАЗИ УСЛУГА?

 

Всички компании, които имат неразрешен спор, нелоялен контрагент, всякакви бизнес проблеми или просто нужда от съдействие при водене на преговори или изготвяне на бизнес стратегия, могат да се възползват от услугите на нашия Център.

 

Сред основните компании, които ангажират нашите услуги, са дружества, в които има бизнес процеси, представляващи поверителна информация, неразпространението на която е изключително важно за техните ръководители. Това са мениджъри, които са наясно, че всеки евентуален спор би станал публичен и би повлиял на репутацията и доброто им търговско име, би накърнил ефекта на тяхната търговска марка, както и на партньорските им отношения с техните контрагенти – местни и чуждестранни. Тези бизнес компании държат на конфиденциалостта и предпочитат да разрешат споровете си без излишна публичност.

 

Екипът на Център за търговска и трудова медиация е на Ваше разположение, ако има въпроси и/или нужда от допълнителна информация.

COVID-19 – България в извънредно положение – възможност за дистанционни процедури по медиация
Създаване на Централизиран електронен портал за медиация в България

Comment(1)

  1. Reply
    comment full hd izle says

    Well I truly enjoyed studying it. This article procured by you is very useful for correct planning. Thalia Eddie Oren

Post a comment