Създаване на Централизиран електронен портал за медиация в България

June 22, 2020

В България ще заработи напълно безплатен Централизиран електронен портал за медиация, реализиран съвместно от Министерството на праосъдието и Висшия съдебен съвет като част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по оперативна програма „Добро управление“

Read more

ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

April 7, 2020

Ефективното и умно решение на всеки търговски спор

Read more