1. Условия

Достъпвайки уебсайта на http://mediatori.bg, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и сте съгласни, че сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да получите достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото законодателство за авторско право и търговска марка.

2. Лиценз

Разрешава се временно достъпване на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Център за търговска и трудова медиация само за лично, нетърговска употреба. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз нямате право да:
– промяна или копиране на материалите;
– използвайте материалите за каквито и да било търговски цели или за каквато и да е публична изява (търговска или нетърговска);
– опит за декомпилиране или обратен инженеринг на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на Център за търговска и трудова медиация;
– премахване на всякакви авторски права или други собствени нотации от материалите; или
– прехвърлете материалите на друг човек или „миръринг“ на материалите на друг сървър.
Този лиценз автоматично се прекратява, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Център за търговска и трудова медиация по всяко време. След прекратяване на прегледа на тези материали или след прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

Материалите на уебсайта на Център за търговска и трудова медиация се предоставят на принципа „както е“. Център за търговска и трудова медиация не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и по този начин отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел, или нарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушение на права.
Освен това, Център за търговска и трудова медиация не дава гаранции и не прави никакви становища относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин свързан с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Център за търговска и трудова медиация или неговите доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба или поради бизнес прекъсване), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на уебсайта на Център за търговска и трудова медиация, дори ако оторизираният представител на Център за търговска и трудова медия или Център за търговска и трудова медиация е уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения по подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за Вас.

5. Точност на материалите

Материалите, появяващи се на уебсайта на Център за търговска и трудова медиация, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Център за търговска и трудова медиация не гарантира, че някой от материалите на уебсайта му е точен, пълен или актуален. Център за търговска и трудова медиация може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта си, по всяко време без предизвестие. Центърът за търговска и трудова медиация обаче не се ангажира да актуализира материалите.

6. Връзки

Център за търговска и трудова медиация не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на всеки такъв свързан сайт. Включването на която и да е връзка не означава одобрение от Център за търговска и трудова медиация на сайта. Използването на всеки такъв свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.

7. Модификации

Център за търговска и трудова медиация може да преразгледа тези условия за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите условия за ползване.

8. Водещо законодателство

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и Вие безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.