April 1, 2020

В България има обявено извънредно положение от петък 13.03.2020 г. и има заповед № РД – 01–124 / 13.03.2020 г. от министъра на здравеопазването за прилагане на противоепидемични мерки на територията на България до 13.05.2020 г. 


Съгласно точка 6 от цитираната по-горе заповед всички работодатели въз основа на спецификата на техния бизнес и техния вид трудова дейност трябва да се опитат да организират домашен офис и отдалечена работа за своите служители, за които това е възможно.


Ако тълкуваме цитираните по-горе разпоредби разширително, следва да се има предвид, че задължението да се организира отдалечена работа се отнася и за провеждането на процедури по медиация.


В изпълнение на противоепидемичните мерки, но и по принцип Центърът за търговска и трудова медиация (ЦТТМ) е организирал възможността процедурите по медиация да се провеждат и дистанционно, като се използват възможносттите на съвременните технологии.


ЦТТМ предлага провеждането на всяка една процедура да се случи чрез видеоконферентен разговор. Това позволява не само да бъдат спазени всички противоепидемични мерки като се избягва събирането на повече хора на едно място, но и процедурата да не бъде отлагана до вдигането на наложените ограничения, а да се проведе веднага. По този начин не се натрупва излишно напрежение между страните поради тлеещ конфликт, а и има възможност времето в което има ограничения за излизане от домовете без наложителна причина да бъде използвано ползотворно.


Не на последно място дистанционната процедура по медиация представлява изключително удобство и за страните, защото по този начин сесиите между тях могат да бъдат проведени без значение къде се намират те физически. Последното може да означава, както спестени значителни разходи за път и/или нощувки, така и спестено време, което би могло да бъде използвано за други полезни дейности и ангажименти.


Единствените условия, за да се случи подобна процедура са наличието на стабилна интернет връзка и комуникационно устройство (компютър, таблет или мобилен телефон с камера), както и наличието на удобно свободно време и за двете страни.


Екипът на Център за търговска и трудова медиация е на Ваше разположение, ако има въпроси и/или нужда от допълнителна информация.


ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

Comment(1)

  1. comment A WordPress Commenter says

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.