Какво е медиация →

 

Повечето хора и представителите на бизнеса прекрасно знаят какво значи съдебният процес. Още при първия знак на несъгласие нерядко чуваме: "Ще те съдя", "Ще се видим в съда" и други подобни. Но когато се срещне с конфликта или спора, бизнесът все повече се научава, че е много по- изгодно за него да постигне практично и свое собствено споразумение, 

отколкото да се " бие"  в съда,  понякога с години,  и да изхарчи сериозни пари и накрая трета страна да му наложи решението на собствения му проблем. Преобладаващата част от споровете между разумни хора се разрешават не в съда,  а чрез медиация. 

МЕДИАЦИЯТА Е УМНИЯТ ИЗБОР, МЕДИАЦИЯТА Е БЪДЕЩЕТО!

 

Медиацията е способ за разрешаване на спорове, който ви позволява при спор сами да вземете решение по проблема си, да защитите интересите си и да запазите отношенията си.

 

Експертно съдействие

Mедиаторът улеснява комуникацията и подпомага преговорите за постигане на взаимноприемливо споразумение.

 

Бърза процедура

Процедурата е бърза, а таксите за нея при всички случаи са многократно по-ниски от съдебните.

 

Поверителност

Медиацията дава възможност за запазване на поверителност на всички обсъждания и документи, представени в нея.

 

Взаимен интерес

Медиацията дава възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес.

Защо медиация? →

Защото единствено медиацията най-пълно и адекватно задоволява конкретните нужди на спорещите страни и постигнатото споразумение най-точно да задоволява техните интереси. Един съдебен процес неминуемо влошава и без това сложните взаимоотношения между страните. При всички случаи в медиацията няма губеща страна, каквато има след приключването на съдебните дела.

Медиаторът, за разлика от съдията, не налага решение на спора, той само подсказва възможности то да се получи при взаимоизгодни условия.Основното предимство на медиацията е, че е е бърза и лесно постижима. Процедурата при нея приключва в няколко срещи, докато съдебното производство може да се точи по инстанциите с години.

Как протича медиацията? →

В случай, че стартирането на процедурата е по желание единствено на едната страна, Центърът инициира приканваща процедура (Intake procedure) като кани другата страна или страни да се включат в процедурата по медиация и насрочва удобен час за първа среща.

По преценка на медиатора или според желанието на страните, срещите със страните могат да се проведат заедно или поотделно с всяка страна. Също така, е възможно провеждането на едновременна среща със страните, но в отделни зали като в този случай медиаторите осъществяват комуникационната връзка между страните.

 

Стартирайте процедура по медиация сега

Резервирайте Вашата среща
  *Задължителни полета.

  Внимание: Вашите данни се използват съгласно нашата политика за поверителност на информация.

   

  Book your meeting

  Fill in below form as complete as possible and one of our Solicitor will be in touch with you shortly   Note: Your details are kept strictly confidential as per our Privacy Policy.

   Услуги →

   Център за търговска и трудова медиация предлага голям набор от услуги,  сред които:

   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.
   • спорове между търговци;
   • неуредици и конфликт по търговски сделки;
   • между съдружници в търговски дружества;
   • банки и финансови институции; други финансови спорове;
   • при конкуренция; интелектуална собственост
   • и др.

   Новини →

   Новини →

   Насърчаване прилагането на информационни и комуникационни технологии при разрешаването на международни спорове

   Следва ли да бъде въведен задължителен елемент за провеждане на медиация по определени спорове?

   За нас

   Центърът за търговска и трудова медиация е създаден през 2018 година и още от началото на своята дейност, става известен с ефективната си работа в областта на доброволното разрешаване на спорове от различен характер и постигането на устойчиви win-win споразумения за своите клиенти.

   Адрес

   88 Булевард България 3-3-16
   1680 София, България
   +359 700 900 75
   office@bulgarianconsulting.eu

   Нашият екип от медиатори се отличава със солиден професионален опит, гъвкавост, иноваторски идеи и действия. В своята работа ние спазваме стриктно принципите на поверителност, неутралност, безпристрастност, както и доброволност и равнопоставеност на страните в процедурата по медиация.