НОВИНИ

July 31, 2020

ПРЕДСТОЯЩАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ – Какво ще се промени? – ЧАСТ II

Към настоящия момент, в България все по-засилено се работи в посока въвеждане на задължителен елемент в медиацията. Елементът на задължителност може да бъде въведен по различни начини. Във времеви план, например, процедурата по медиация може да се използва както преди образуване на съдебно дело, така и след вече отнесен спор към съда. Във втория случай, елементът на задължителност ще бъде приложен от страна на съдията, който ще има правомощие да разпореди на страните задължително участие в процедура по медиация.

Continue reading
June 22, 2020

Създаване на Централизиран електронен портал за медиация в България

В България ще заработи напълно безплатен Централизиран електронен портал за медиация, реализиран съвместно от Министерството на праосъдието и Висшия съдебен съвет като част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по оперативна програма „Добро управление“

Continue reading
April 7, 2020

ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

Ефективното и умно решение на всеки търговски спор

Continue reading
April 1, 2020

COVID-19 – България в извънредно положение – възможност за дистанционни процедури по медиация

В България има обявено извънредно положение от петък 13.03.2020 г. и има заповед № РД – 01–124 / 13.03.2020 г. от министъра на здравеопазването за прилагане на противоепидемични мерки на територията на България до 13.05.2020 г.

Continue reading