ЗА НАС

Нашата работа

Център за търговска и трудова медиация е създаден през 2018 година и още от началото на своята дейност, става известен с ефективната си работа в областта на доброволното разрешаване на спорове от различен характер и постигането на устойчиви win-win споразумения за своите клиенти.

 

Нашият екип от медиатори се отличава със солиден професионален опит, гъвкавост, иноваторски идеи и действия.

 

Нашите клиенти и партньори споделят открито своята удоволетвореност от постигнатите в Центъра споразумения, характеризиращи се с устойчивост, трайност, правна издържаност, коректност и висок професионализъм.

Нашите принципи

Поверителност

Безпристрастност

Неутралност

Доброволност

Равнопоставеност

Нашите предимства

Това, което ни отличава, е обстоятелството, че всички медиатори, работещи в Центъра, притежават юридическо образование, което ни прави предпочитано от клиентите място за разрешаване на спорове от всякакъв характер.

Ние предлагаме незаменимата и безусловна сигурност, че постигнатите от клиентите договорености са напълно законосъобразни, а сключеното от тях споразумение – правно издържано без потенциални бъдещи рискове от юридически характер.

Нашият екип

Виолета Момчилова-Колева

ОСНОВАТЕЛ

Сертифициран медиатор, Старши юрист, Експерт трудова политика и трудовоправни отношения.

 • Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието.
 • Юрист с редица специализации и професионални обучения в областта на търговското, трудовото и международното право.
 • Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
 • Магистърска степен по международни отношения, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
 • Водещ експерт в трудовоправните отношения между работодатели и работници/служители в национален мащаб.
 • Обучител, лектор по Европейски програми и проекти.
 • Медиаторска практика за алтернативно разрешване на спорове по търговски сделки, при строителство, между съдружници и бизнес партьори, трудови и административни спорове.
 • Солиден опит във воденето на преговори и управлението на преговорни процеси;
 • Eксперт в управлението на човешките ресурси, убеждаването и предотвратяването на конфликти на работното място.
 • Провеждане на вътрешнофирмени обучения;
 • Автор на редица статии и становища за предотвратяване и управление на конфликти, трудова политика и трудови правоотношения;
 • Лиценз за специализация в трансгранична, търговска и трудова медиация.

Симеон Николов

ОСНОВАТЕЛ

Докторант, Старши юрист, Експерт бизнес развитие и икономическо-търговски отношения.

 • Докторант, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
 • Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
 • Специализация по социология и икономика, Мюнхенски университет Лудвиг-Максимилиан, Германия.
 • Юрист с редица специализации и професионални обучения в областта на човешките ресурси, мениджмънта и управлението на проекти.
 • Водещ експерт в бизнес консултирането, управлението на бизнес процесите и корпоративното развитие в международен мащаб.
 • Специалист по управлението на човешките ресурси, административния капацитет и развитието на иновационния мениджмънт.
 • Обучител, лектор по Европейски програми и проекти.
 • Солиден опит във воденето на преговори и управлението на преговорни процеси;
 • Eксперт в управлението на човешките ресурси, убеждаването и предотвратяването на конфликти в корпоративната сфера.
 • Провеждане на вътрешнофирмени обучения;
 • SAP сертификат за бизнес експерт;
 • PRINCE2® сертификат за управление на проекти.

 

Нашите партньори