ПРЕДСТОЯЩАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ – Какво ще се промени? – ЧАСТ II

July 31, 2020

Към настоящия момент, в България все по-засилено се работи в посока въвеждане на задължителен елемент в медиацията. Елементът на задължителност може да бъде въведен по различни начини. Във времеви план, например, процедурата по медиация може да се използва както преди образуване на съдебно дело, така и след вече отнесен спор към съда. Във втория случай, елементът на задължителност ще бъде приложен от страна на съдията, който ще има правомощие да разпореди на страните задължително участие в процедура по медиация.

Read more

Създаване на Централизиран електронен портал за медиация в България

June 22, 2020

В България ще заработи напълно безплатен Централизиран електронен портал за медиация, реализиран съвместно от Министерството на праосъдието и Висшия съдебен съвет като част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по оперативна програма „Добро управление“

Read more

ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

April 7, 2020

Ефективното и умно решение на всеки търговски спор

Read more

COVID-19 – България в извънредно положение – възможност за дистанционни процедури по медиация

April 1, 2020

В България има обявено извънредно положение от петък 13.03.2020 г. и има заповед № РД – 01–124 / 13.03.2020 г. от министъра на здравеопазването за прилагане на противоепидемични мерки на територията на България до 13.05.2020 г.

Read more