ПРЕДСТОЯЩАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ – Какво ще се промени? – ЧАСТ II

July 31, 2020

Към настоящия момент, в България все по-засилено се работи в посока въвеждане на задължителен елемент в медиацията. Елементът на задължителност може да бъде въведен по различни начини. Във времеви план, например, процедурата по медиация може да се използва както преди образуване на съдебно дело, така и след вече отнесен спор към съда. Във втория случай, елементът на задължителност ще бъде приложен от страна на съдията, който ще има правомощие да разпореди на страните задължително участие в процедура по медиация.

Read more

ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

April 7, 2020

Ефективното и умно решение на всеки търговски спор

Read more