COVID-19 – България в извънредно положение – възможност за дистанционни процедури по медиация

April 1, 2020

В България има обявено извънредно положение от петък 13.03.2020 г. и има заповед № РД – 01–124 / 13.03.2020 г. от министъра на здравеопазването за прилагане на противоепидемични мерки на територията на България до 13.05.2020 г.

Read more